Bankovní účty

Běžný účet

Běžný účet dnes nabízí každá banka nebo družstevní záložna. Běžný účet zajišťuje hotovostní a bezhotovostní platební styk. Většina poskytovatelů běžných účtů nabízí k těmto ještě mnoho dalších finančních produktů jako jsou úvěry, platební karty nebo pojištění. Finanční prostředky jsou na běžných účtech ze zákona pojištěny.

Zřízení bankovního účtu

Účet vám bude otevřen poté, co s bankou sepíšete smlouvu o vedení běžného účtu. Dále prokážete svoji totožnost a následuje vložení minimálního vkladu. Běžný účet si můžete otevřít v korunách nebo v jiné měně než v Kč. Při otevření účtu je možné si sjednat frekvenci posílání výpisů. Na výběr máte výpisy zasílané poštou nebo si je můžete nechat zasílat elektronicky.

Na co se používá běžný účet

Na účet je možné nechat si posílat výplatu od zaměstnavatele nebo sociální dávky a důchod od státu. Zároveň je běžný účet vhodný k příjmu jakýchkoliv nepravidelných plateb. Dále můžete prostřednictvím běžného účtu provádět pravidelné platby.
Běžný účet a úroky

Každý běžný účet je úročen sazbou, kterou vyhlašuje jednotlivá banka. U běžných účtů je obvykle úroková sazba nižší oproti spořícím účtům. Úroky se obvykle připisují každý měsíc nebo podle stanovení banky. Tyto úroky u běžných účtů podléhají srážkové dani ve výši 15 procent. Tato daň se počítá vždy při přípisu úroků. Jako zajímavé vodítko můžete využít ODKAZ srovnání běžných účtů.

Bankovní poplatky

U většiny bank je zřízení účtu zdarma. Dále se většinou platí poplatky za vedení účtu, zaslání výpisu z účtu a za jednotlivé položky na účtu. Bankovní poplatky za běžný účet se platí obvykle i za hotovostní vklad na účet a za výběr z účtu. Na trhu se v poslední době objevují nové banky, které nabízejí běžný účet bez poplatků. Takovýto účet zdarma je výhodný zejména pro méně náročné klienty.

Pojištění vkladů

Na běžných účtech jsou vklady ze zákona pojištěny, a to do částky 50 000 EUR pro jednu osobu u jedné banky.
Výhody běžných účtů

• rychlý a neustále dostupný nástroj, který nám umožňuje kvalitní správu našich peněz

• online přístup k našim financím

• široký výběr z platebních karet

• další doplňkové služby jako jsou různá pojištění a spoření

• snadnější přístup ke spotřebitelským úvěrům