Anuita úvěru

Anuita je pojem s kterým se setkáte při splácení úvěru. Jde vlastně o splátku úvěru. Výše této splátky se během času nemění.

Anuita úvěru je složena ze dvou částí – splátka jistiny
– splátka úroků

Na začátku splácení je poměr mezi úroky a jistinou největší. Postupem času se snižuje. K anuitě úvěru se vztahuje několik dalších pojmů. Je to úmor, což je splátka půjčených peněz. Dále je zde úrok, který je odměnou za zapůjčení finančních prostředků.

Výše anuity se během času nemění, pokud je sjednána pevná úroková míra. Obsah úroku, který je splácen se postupem času snižuje a úmor se naopak zvyšuje. Anuita úvěru tak usnadňuje splácení a je často používána u velkých a dlouhodobých úvěrů.

Vše podstatné vztahující se k anuitě je důležité znát hned na začátku výběru úvěru. Zde je nutné dbát na všechny podrobnosti, které jsou uvedeny ve smlouvě. Často se totiž stává, že zájemce přehlédne nějaký odstavec ve smlouvě. Toto je pak důvodem značných problémů do budoucna.

Ve smlouvě by měl být jasně uveden úrok a výše poskytnuté částky. Dále bychom měli znát délku splácení vypůjčených peněz. Další podmínky smlouvy jako jsou různé poplatky by nás také měly zajímat. Důležitou věcí se tak stává samotná konzultace dluhu s odborníkem.