Aktuální státní energetická koncepce

 

Nově aktualizovaná energetická koncepce České republiky se dále zaměřuje na jádro. Počítá se s novými bloky atomových elektráren. Dále se počítá s větším podílem obnovitelných zdrojů. Tuto koncepci na svých stránkách zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dokument ministerstva průmyslu uvádí podporu výstavby nových bloků v Temelíně a prodloužení životnosti čtyř bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Dále se počítá s rozvojem jaderné energie po roce 2040.

 

Elektřina z domácích zdrojů

Podle nové energetické koncepce by měl být podíl výroby elektřiny z domácích zdrojů minimálně 80 procent. Na výrobě elektřiny by se tak mělo podílet jádro, uhlí, zemní plyn a obnovitelné zdroje.

 

Obnovitelné zdroje

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny by měly především zajišťovat fotovoltaika, biomasa a odpady. Fotovoltaické elektrárny by se dále neměly rozvíjet na zemědělské půdě.

S uvedenou koncepcí nesouhlasí ekologické organizace. Ekologové požadují přepracování stávající koncepce a oponují, že koncepce jde proti evropským trendům.